วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ไปอีก 14 วัน เว้นแต่มีสถานศึกษาผ่านการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ว่า “ปลอดภัย” ซึ่งจะต้องมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ และมีมาตรการที่เข้มงวด

วันนี้ (31 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ว่า ยอดผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ จะขึ้น ๆ ลง ๆ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือ 27 ราย

โดยศักยภาพของเตียงในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ ยังคงบริหารจัดการได้ดี ในห้วงการระบาดขณะนี้ ส่วนโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 3,000 เตียง

ด้าน การตรวจหาเชื้อ และการคัดกรองเชิงรุก เป็นสิ่งที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน โดยปัจจัยเสี่ยงในช่วงหลังมานี้พบว่าเป็นการติดเชื้อในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนกักตัวไม่ถูกต้อง หรือสถานที่กักตัว (Home Quarantine) ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง และไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการที่กำหนด จะทำให้เกิดการกระจายเชื้อไปสู่ชุมชน ซึ่งหากไม่สามารถค้นหาต้นตอของแหล่งระบาดได้รวดเร็ว จะส่งผลให้การติดเชื้อแพร่ระบาด กระจายสูงขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ตาม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแบบประเมิน Home Quarantine ซึ่งหากพบว่าสถานที่กักตัว มีความไม่เหมาะสม จะให้ทางอำเภอจัดตั้ง Local Quarantine แยกขึ้นมาในแต่ละพื้นที่ เช่นในกรณีของคลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน ซึ่งเป็นชุมชนแออัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ก็มีการจัดตั้ง Local Quarantine เพื่อแยกกลุ่มเสี่ยงสูง ลดการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน จนทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

ในส่วนของการเปิดอาคาร สถานที่ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบ On Site นั้น นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ข้อสรุปในเบื้องต้นได้มีมติให้ขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ไปอีก 14 วัน เว้นแต่กรณีมีสถานศึกษาผ่านการประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ว่ามีความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด และมีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสถานศึกษาจากทุกระดับ ขอเข้ารับการประเมินเพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site แล้วกว่า 300 แห่ง จากสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดกว่า 1,000 แห่ง

//////////////////////
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 สิงหาคม 2564

.

[su_custom_gallery source=”media: 73988,73989,73990,73991,73992,73993,73994″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]