คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนไลน์ สถาปนิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในอนาคต ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ที่สนับสนุนความก้าวหน้าของทั้งสองหน่วยงาน

.

[su_custom_gallery source=”media: 73967,73968,73970,73971,73972,73973,73975,73977,73978,73979,73980,73981″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]