วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว Maejo Co-op. Application

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Grand Opening : Maejo Co-op. Application สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด พร้อมด้วย คุณสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และคุณญาณิพัชญ์ ไทยสวัสดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ www.youtube.com/watch?v=mYqTdQw81eE

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด กล่าวว่า “Maejo Co-op. เป็นแอพลิเคชั่นที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้ ได้ร่วมพัฒนากับ ธนาคารกรุงไทย โดยจะสามารถทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอนระหว่างสถาบันการเงินแบบ real time และสามารถเบิกเงินกู้จากแอพลิเคชั่นของสหกรณ์ได้ตลอดเวลาเมื่อเปิดวงเงินกู้ ซึ่งจะสามารถใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป”

สำหรับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด Maejo Co-op. Application มาใช้งานได้ทั้งในระบบ ios และ Android หรือสามารถดูรายละเอียดการใช้งานแอพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mju.coop/videos/356570789306071


ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้  https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4218&lang=th

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน