วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งแต่วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย ประธานคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมีผู้แทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอำเภอร้องกวาง สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมพิธีเปิดเพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจ สำหรับผู้จัดโครงการ สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะเน้นในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการแข่งขันในที่โล่งแจ้ง เช่นการแข็งขันจรวดขวดน้ำ เพื่อสอดคล้องคำว่า “New Normal” ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19”

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 73678,73679,73680,73681,73682,73683,73684,73685,73686,73687,73688,73689,73690,73691,73692,73693,73694,73695,73696,73697,73698,73699,73700,73701,73702,73703,73704,73705,73706,73707,73708,73709,73710,73711,73712,73713,73714,73715,73716,73717,73718,73719,73720,73721,73722,73723,73724,73725,73726,73727,73728,73729″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]