วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในภาคเรียนที่ 2/2564

18 ส.ค. 2021
10
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ในภาคเรียนที่ 2/2564 🔺รอบเดียวเท่านั้น🔺
#สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564
สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก🎓
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 0-5387-5520-4