วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ออก 4 แคมเปญพิเศษ เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ออก 4 แคมเปญพิเศษ เชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (17 ส.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 330,529 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.2 ล้านคน คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออก 4 แคมเปญพิเศษ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ได้แก่

แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 สามีหรือผู้ติดตามจะได้รับสิทธิพิเศษฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ 5 ศูนย์ฉีด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แคมเปญที่ 3 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ 3 ศูนย์ฉีด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

และเคมเปญที่ 4 เปิด Walk in ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ที่ศูนย์ฉีดหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 สิงหาคม 2564