วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE ณ อาคารแผ่พืชน์ โดยร่วมบริจาคตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ จุดรับบริจาคขวดพลาสติกบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อส่งไปแปรรูปเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล(PPE) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หมายเลขภายใน 3231, 3226 โทรศัพท์มือถือ 06 3991 6545, 08 5036 4548

[su_custom_gallery source=”media: 73571,73572,73573,73574,73575,73576,73577,73578,73579,73580,73581,73582,73583,73584,73585″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]