วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อในจังหวัดยังสูง มาจากคลัสเตอร์โกดังลำไย บ้านเป้า อำเภอแม่แตง ถึง 10 ราย

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อในจังหวัดยังสูง พบมาจากคลัสเตอร์โกดังลำไย หมู่ 7 บ้านเป้า อำเภอแม่แตง มากถึง 10 ราย ด้านการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ทั้งทางรถไฟ ขนส่งสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ขณะที่การตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตามที่ด่านสารภี จำนวน 58 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย

วันนี้ (16 ส.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (15 ส.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 1,485 ราย พบผู้มีผลบวก 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.17 ที่เหลือเป็นผู้ที่มีผลบวกมาแล้วจากต่างจังหวัด และขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง คนงานเก็บลำไย ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจไปแล้ว 12 อำเภอ ในวันนี้ยังไม่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สถานีรถไฟ ตรวจไปทั้งหมด 35 ราย สถานีขนส่งอาเขต ตรวจไป 3 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น ตรวจไป 8 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ส่วนการตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตามที่ด่านสารภี ทั้งหมด 58 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย

ขณะที่การตรวจเชิงรุก เมื่อวานทีมควบคุมโรคอำเภอฮอดได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผู้สัมผัสคลัสเตอร์บ้านวังลุงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จำนวน 1,208 ราย อยู่ระหว่างรอผล ส่วนการตรวจที่ร้าน UFM Bakery และ ค.เคหภัณฑ์ จำนวน 114 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด และการตรวจที่ชุมชนช้างคลาน จำนวน 103 ราย พบผู้มีผลบวก 4 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53 รายในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพียง 17 ราย โดยมาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย รองลงมาคือสมุทรปราการ 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ปทุมธานี 2 ราย ชลบุรี 2 ราย ชุมพร 1 ราย และลำพูน 3 ราย

ส่วนอีก 36 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวระหว่างกักตัว / คลัสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพง 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวพบระหว่างกักตัว / คลัสเตอร์โรงแรมเลอเมริเดียน 1 ราย มีประวัติสัมผัสกับพนักงานแผนกต้อนรับ พบจากการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม / คลัสเตอร์ครอบครัวตำบลช้างคลานและอินเตอร์แฟบริค กาดหลวง 4 ราย / คลัสเตอร์โกดังลำไย หมู่ 7 บ้านเป้า อำเภอแม่แตง 10 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่สังสรรค์ด้วยกัน 3 ราย พนักงานโกดังเจ๊ติ๊ก 2 ราย สัมผัสจากโกดังลำไยบ้านแพะ หมู่ 5 อีก 4 ราย และเป็นพนักงานขับรถขนลำไย อีก 1 ราย / คลัสเตอร์ฟาร์มคัดแยกไข่ไก่ อำเภอหางดง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด และพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม และคลัสเตอร์นิ่มซี่เส็งท่าลี่ จอมทอง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านพนักงาน และพบระหว่างการกักตัวเช่นเดียวกัน / ช้างคำเบเกอรี่ อำเภอสันทราย 5 ราย / บริษัท ค.เคหภัณฑ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี 2 ราย / มูลนิธิสร้างารรค์เอเชีย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 1 ราย / ครอบครัวพนักงานบริษัท ตำบลหางดง อำเภอหางดง 3 ราย / ครอบครัว CM6440 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม 2 ราย / เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 1 ราย และอีก 1 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 สิงหาคม 2564