วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณงานมอบโล่รางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่จันทร์ที่ 16 สิงหาคม  2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  รศ.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลจากการประเมินสำนักงานสีเขียว เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยสำหรับการประเมินในปี 2563 นั้นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผ่านการประเมินจำนวน 4 หน่วยงานได้แก่

  • สำนักงานมหาวิทยาลัย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
  • สำนักหอสมุด (ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
  • คณะวิทยาศาสตร์(ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
  • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ระดับดี (G เงิน)

 

[su_custom_gallery source=”media: 73538,73539,73540,73541,73542,73543,73544,73545,73546,73547,73548,73549,73550,73551,73552,73553,73554″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง