วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ คาดพร้อมเปิดการเรียนการสอนได้ในปลายปี 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์มาลี ล้วนแก้ว รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมทีมงานบุลลากรร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ขณะนี้มีความพร้อมทั้งหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอนที่ทันสมัย โดยในเบื้องต้นทางสภาการพยาบาลได้ประเมินหลักสูตรพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จริงจากสภาการพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งจะเตรียมเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) หลังจากได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว ในเร็วๆ นี้

ในส่วนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) และขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมทั้งด้านกายภาพ หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการวิพากย์หลักสูตร และการเตรียมสรรหาบุคลากร โดยในเบื้องต้น ได้มีการก่อสร้างอาคารคลินิกรักษาสัตว์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์ได้ประมาณปลายปี 2564

ข่าว : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4206

 

[su_custom_gallery source=”media: 73478,73479,73480,73481,73482,73483,73484,73485,73486,73487,73488,73489,73490,73491,73492,73493,73494,73495,73496″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]