วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแจ้งปิดสำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว