วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาโครงการบริการวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คุณเกรียงไกร พิทักษ์ชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาโครงการบริการวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตลอดจน ร่วมกันส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ทางการสื่อสารดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
.
ข่าว : คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
[su_custom_gallery source=”media: 73424,73425,73426,73427″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน