มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
.
วันที่ 5 -6 สิงหาคม 2564 ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด และทนพ.บรรพต แสงคำนาง หัวหน้าหน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต พร้อมด้วยคณะทำงานจาก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
ข่าว :  กองพัฒนานักศึกษา
[su_custom_gallery source=”media: 73352,73353,73354,73355,73356,73357,73358,73359,73361,73362,73363,73364″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน