มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2564 (ออนไลน์) สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตนักศึกษา อย่างมีความสุข ในยุค New Normal

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ ได้รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในยุคนิวนอมอล (New Normal) ได้อย่างมีความสุข

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอสันทราย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่, พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ เรือนแก้ว รองผู้กำกับ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายใกล้ตัวที่ควรรู้สำหรับนักศึกษาใหม่” , นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย ได้ให้ความรู้ “การปรับตัวในการดูแลสุขภาพและอนามัยในยุคโควิด-19” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้บรรยาย และแนะนำ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้มีความสุขในยุคนิวนอมอล (New Normal) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

[su_custom_gallery source=”media: 73317,73318,73319,73320,73321,73322,73323,73324,73325,73326,73327,73328,73329,73330″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน