วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

อำเภอละแม ตั้ง ‘ อาคารแม่โจ้สามัคคี ม.แม่โจ้-ชุมพร ‘ เป็นศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหมาย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอละแม และ นายชยพล ช่วยเต็ม สาธารณสุขอำเภอละแม ลงพื้นที่สำรวจอาคารแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อใช้เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษาของอำเภอละแม

 

[su_custom_gallery source=”media: 73310,73308,73307,73306,73305,73304″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]