วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ

24 ธ.ค. 2019
13

องคมนตรีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายในประเทศ (5 มหาวิทยาลัย และ 1 สถาบันวิจัยฯ)วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนในฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ และส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ ได้ร่วมดำเนินงาน แบ่งปันองค์ความรู้จากการวิจัยและการศึกษาร่วมกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน