วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ใจเหนือ บิซ คอนซัลท์ จำกัด

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ โดย รศ.ดร.จำเนียร  บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ กับ นายธนากร สุภาษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใจเหนือ บิซ คอนซัลท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ