วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำนักงานสีเขียวประจำปี 2563 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง และนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร สำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

.[su_custom_gallery source=”media: 73242,73241,73240,73239,73238,73237″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]