วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สสจ.เชียงใหม่ยันการฉีดวัคซีนแบบไขว้สร้างภูมิคุ้มกันได้สูง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนแบบไขว้ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง และป้องกันการเจ็บป่วยหนักจากการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ถึงร้อยละ 90

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนในขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไปค่อนข้างมาก ทำให้วัคซีนที่ใช้อยู่เดิมไม่สามารถป้องกันโรคได้ดีเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการฉีดวัคซีนเป็นแบบไขว้ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการฉีดขณะนี้ คือการใช้เข็ม 1 เป็นวัคซีนชนิดซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นวัคซีนชนิดแอสตร้าเซเนก้า ในระยะห่างกัน 3 สัปดาห์ เนื่องจากสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม

โดยผู้ที่ฉีดซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 ตามด้วยเข็ม 2 เป็นแอสตราเซเนก้าจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นในระดับที่สูงเพียงพอต่อการป้องกันอาการเจ็บป่วยหนักจากการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ถึงร้อยละ 90 ส่วนผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนก้าทั้ง 2 เข็ม ก็มีภูมิคุ้มกันในระดับที่สูงเช่นเดียวกัน แต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่า เนื่องจากต้องฉีดห่างกัน 12 สัปดาห์

จึงขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่มีความมั่นใจและเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคิวที่ได้ลงทะเบียนไว้ทางเว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง และได้รับ SMS ยืนยันคิวแล้ว ทั้งนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนในผู้จองผ่านระบบ ก๋ำแปงเวียง ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ,ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่จองคิวผ่านก๋ำแปงเวียงต่อไป

**********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2564