เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย และพบเพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ จากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 64 ราย วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ จากกลุ่มรถมอเตอร์ไซด์วิบากอำเภอเชียงดาว สอบสวนตรวจพบเชื้อแต่ไม่กักตัว ทำให้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดสูงถึง 14 ราย

วันนี้ (27 ก.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (26 ก.ค. 64) มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส ทั้งหมด 2,057 ราย พบผู้ติดเชื้อ 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.82 โดยมี 6 ราย ที่มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดแล้วขอเข้ามารักษาตัวในจังหวัด ด้านปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ ยังพบผู้ติดเชื้อที่เสี่ยงจากการสัมผัสแหล่งโรคจากต่างจังหวัดแล้วนำเข้ามาในจังหวัดในสัดส่วนที่สูง ส่วนการติดเชื้อจากการสัมผัสในที่ทำงานและครอบครัวพบน้อยลง แต่พบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น จากคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ ดังนั้นจึงขอให้เคร่งครัดต่อมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกัน เพราะหากการติดเชื้อเป็นสายพันธุ์เดลต้า จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเร็วมาก ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการระบาดต่อเนื่อง และเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆในจังหวัดได้

ด้านการสุ่มคัดกรองเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว วันนี้ไม่มีรายงานการตรวจเพิ่ม ส่วนคนเก็บลำไย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมออกตรวจคนเก็บลำไย ที่อำเภอดอยเต่า 153 คน ที่อำเภอจอมทอง 573 คน และวันนี้ที่อำเภอแม่แตง ตรวจไปทั้งหมด 120 คน ทั้งหมดไม่พบผู้มีผลบวก ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ที่จุดตรวจสนามบินเชียงใหม่ ไม่มีเที่ยวบินขาเข้า สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตรวจไป 13 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย สถานีขนส่งอาเขต ไม่มีการตรวจ รถยนต์ส่วนตัว ตรวจ 27 ราย ไม่พบผู้มีผลบวกเช่นกัน ส่วนรถบรรทุกที่ด่านอำเภอสารภี ซึ่งทำการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kid จำนวน 46 คน พบผู้มีผลบวก 2 คน โดยขณะนี้กำลังส่งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ในส่วนของการคัดกรองพื้นที่เสี่ยง เมื่อวานนี้ หน่วยตรวจคัดกรองเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจที่เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ทั้งหมด 246 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนทั้งหมด 40 คลัสเตอร์ โดยมีคลัสเตอร์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 6 คลัสเตอร์ และ คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากถึง 11 คลัสเตอร์ และระยะหลังนี้จะพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นแทบทุกวัน โดยวันนี้พบเพิ่ม 1 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ในร้านขายหลู้ และทริปรถมอเตอร์ไซด์วิบาก ที่อำเภอเชียงดาว ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มทีเดียวถึง 14 ราย ส่วนคลัสเตอร์ฟาร์มไข่ไก่ ที่ อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย ซึ่งนอกจาก 2 คลัสเตอร์แล้ว มีผู้ที่มาชมบูธมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดยเป็นกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 4 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด 39 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 24 ราย ตาก 5 ราย ปทุมธานี 3 ราย ระยอง 2 ราย และนนทบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี จังหวัดละ 1 ราย
สำหรับคลัสเตอร์ฟาร์มไข่ไก่ RPM ที่อำเภอหางดง มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 79 ราย ซึ่งทั้ง 4 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว และในชุมชน ส่วนผู้ที่ผลตรวจ Swab รอบแรกเป็นลบ ต้องเคร่งครัดในการกักตัวจนครบ 14 วัน หากระหว่างการกักตัวมีอาการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ อสม. เพื่อขอเข้ารับการตรวจ Swab อีกครั้งได้ทันที

ส่วนคลัสเตอร์รถวิบาก ที่อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อรายแรก CM 5264 มีประวัติเดินทางไปส่งสินค้าที่ต่างจังหวัด โดยการตรวจครั้งแรกผลไม่พบเชื้อแต่ไม่ยอมกักตัว ยังมีการไปร่วมดื่มเหล้าที่ร้านหลู้ ที่ร้านหมู่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายคน และในกลุ่มนี้บางคนไปร่วมทริปกลุ่มรถวิบาก อำเภอเชียงดาว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาด้วย และแพร่กระจายต่อไปสู่ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทำให้วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ 15 ราย

/////////////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2564