เชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดในครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดในครอบครั

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เมื่อวานนี้ (23 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 2,426 ราย พบผู้มีผลบวก 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.18 โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนพบว่าลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคลัสเตอร์ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถคัดกรองได้โดยเร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง และในวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ซึ่งเป็นชายไทย อายุ 39 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดในครอบครัว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม มีอาการเหนื่อย และออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 23 กรกฎาคม มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันที่ 24 กรกฎาคม

การตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบนั้น เมื่อวานนี้มีการตรวจที่สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต และรถยนต์ส่วนตัว รวมจำนวน 87 ราย พบผู้มีผลเป็นบวก 2 ราย ซึ่งเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่นำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด 22 ราย ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 32 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ RPM Gruop คลัสเตอร์ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง คลัสเตอร์เทศบาลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง คลัสเตอร์โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝาง คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และการสัมผัสในครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลินฝ่อเอวี้ยน พบเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรหัส CM 4856 เป็นผู้สัมผัสในชุมชนติดจากครอบครัวของผู้ปฏิบัติธรรม

คลัสเตอร์คนขับรถส่งสินค้าอำเภอฝาง พบเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรหัส CM 5080 เป็นผู้สัมผัสกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝาง ที่บ้านอยู่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย

คลัสเตอร์คนขับรถส่งของอำเภอสันป่าตอง พบเพิ่ม 1 ราย ผู้ป่วยรหัส CM 5017 ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่ 11 ตำบลยุหว่า โดยคลัสเตอร์นี้ยังจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มญาติใกล้ชิดเท่านั้น ยังไม่แพร่กระจายในชุมชน

คลัสเตอร์ คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบเพิ่ม 3 ราย เป็นคนเก็บลำไยที่บ้านเช่าน้ำผึ้งป่าไผ่ 2 ราย ซึ่งตรวจพบเชื้อในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงครั้งที่ 2 และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านโรงวัวอีก 1 ราย

ส่วนคลัสเตอร์ใหม่ในวันนี้ (24 ก.ค. 64) คือคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อำเภอหางดง เริ่มจากผู้ติดเชื้อ 2 รายแรก เป็นแม่บ้านแผนกอาหาร อยู่ระหว่างสอบสวนหาแหล่งติดโรค และระบาดสู่สามีที่ทำงานแผนกไข่ กระจายสู่คนในแผนกอาหาร และแผนกไข่อีก 19 คน ทำให้ในคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อรวม 20 คน

**********
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ – ข่าว
24 กรกฎาคม 2564