วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ในชุมชนมีจำนวนลดลง ขณะที่การนำเข้าจากต่างพื้นที่ยังคงสูง

ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ แถลงปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนมีจำนวนลดลง เกิดจากการคัดกรองได้เร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง โดยมี 3 คลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

วันนี้ (23 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าเมื่อวานนี้ (22 ก.ค. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง จำนวน 3,000 ราย พบผู้มีผลบวก 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.10 โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนพบว่าลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมคลัสเตอร์ประสบผลสำเร็จ เพราะสามารถคัดกรองได้โดยเร็วและครอบคลุม ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างพื้นที่ยังคงสูง

การตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบนั้น เมื่อวานนี้มีการตรวจที่สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต และรถยนต์ส่วนตัว รวมจำนวน 50 ราย พบผู้ติดเชื้อที่สถานีรถไฟ 1 ราย และรถยนต์ส่วนตัว 1 ราย ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่แคมป์ก่อสร้างโป่งน้อย จำนวน 55 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย ตรวจคัดกรองที่โรงงานบลูชิพฯ 77 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย และการตรวจคัดกรองที่บ้านหมู่ 5 โหล่งขอด 113 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 26 ราย ซึ่งมาจากคลัสเตอร์โป่งแยง คลัสเตอร์แม่สอย คลัสเตอร์ศรีจอมทอง โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บลูชิพ คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน และคลัสเตอร์คนงานก่อสร้างแคมป์บ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 9 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด โดย 4 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร

คลัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่ มี 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ 1.คลัสเตอร์แม่สอย จอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในคลัสเตอร์นี้ 67 ราย 2.คลัสเตอร์ศรีจอมทอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 26 ราย และ 3.คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมไท่หลินฝอเอวี้ยน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตั้งของสถานปฏิบัติธรรม
///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
23 กรกฎาคม 2564

.

 

.