มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธี เวียนเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดป่าเหมือด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.