วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน วันนี้มีประกาศเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์

วันนี้ (21 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,901 ราย รักษาหายแล้ว 4,228 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 626 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 320 ราย โรงพยาบาลรัฐ 196 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 108 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และกำลังติดตามเข้ารักษา 18 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 503 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 91 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 ราย
โดยในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 29 ราย ในส่วนของรายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เป็นสามี-ภรรยา โดยรายแรกเป็นรายที่ 28 ของจังหวัด เป็นหญิงอายุ 76 ปี มีโรคประจำตัวคือไตวาย เนื่องจากการติดเชื้อในครอบครัวแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยในวันที่ 29 มิถุนายน ลูกชายพาไปฟอกไตที่อำเภอจอมทอง ต่อมาพบว่าลูกชายติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 กรกฎาคม ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลดอยเต่า พบว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง 4 กรกฎาคม ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 15 กรกฎาคม เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ ประกอบกับมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน วันที่ 17 กรกฎาคม ระบบหายใจล้มเหลว กระทั่งวันที่ 20 กรกฎาคม ได้เสียชีวิตลง

ผู้เสียชีวิตรายที่ 29 ของจังหวัด เป็นชาย อายุ 77 ปี มีโรคประจำตัว คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจโต เกิดจากการติดเชื้อในครอบครัวแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม ลูกชายติดเชื้อโควิด-19 จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลดอยเต่า พบว่าติดเชื้อและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง 16 กรกฎาคม มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ ใส่ท่อช่วยหายใจและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 17 กรกฎาคม ระบบหายใจล้มเหลว กระทั่งวันที่ 21 กรกฎาคม ได้เสียชีวิตลง

การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (20 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 3,103 ราย พบติดเชื้อ 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.06 ส่วนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อยังพบเป็นการสัมผัสในชุมชนสูงจากคลัสเตอร์ต่างๆ ส่วนการตรวจเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ได้รับรายงานจากอำเภอสารภี มีการตรวจเพิ่ม 30 ราย ผลไม่พบเชื้อ ตรวจผู้เดินทางที่สนามบิน 240 ราย พบผลบวก 10 ราย สถานีรถไฟ 20 ราย พบผลบวก 2 ราย สถานีขนส่งอาเขต 21 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก ส่วนรถยนต์ส่วนตัว 21 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก รถบรรทุกสินค้า 109 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย ในส่วนของการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกที่ตลาดเมืองใหม่ โดยรถชีวนิรภัยพระราชทาน 292 ราย ไม่พบผู้มีผลบวกและกลุ่มเสี่ยงสูง ตำบลเวียง อำเภอฝาง พบผลบวก 2 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 64 ราย ในวันนี้เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย แยกเป็นคลัสเตอร์ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 1 ราย คลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง 3 ราย คลัสเตอร์ ศรีจอมทอง 2 ราย คลัสเตอร์โกดังขนมปัง อำเภอสันกำแพง 2 ราย และคลัสเตอร์พนักงานส่งของที่อำเภอฝาง 5 ราย นอกจากนี้มีเหตุการณ์ที่กำลังเฝ้าระวัง คือเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง 2 ราย ครอบครัวพนักงานขับรถขนส่งสินค้าอำเภอสันป่าตอง ติดต่อไปอำเภอพร้าวและอำเภอสารภี 8 ราย สถานปฏิบัติธรรม ตำบลหนองหอย 7 ราย และสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 3 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 1 ราย
ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด วันนี้พบสูงมากถึง 30 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร 14 ราย ปทุมธานี 6 ราย นนทบุรี พิษณุโลก ระนอง นครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย และระยอง 6 ราย โดยที่จังหวัดระยองพบเป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากเป็นคณะของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต เดินทางโดยรถยนต์เข้ามาจัดบู้ธในจังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่มีการลงทะเบียน CM- CHANA และไม่กักตัว ไม่ได้ตรวจหาเชื้อ และไม่ฉีดวัคซีมาครบ โดยเดินทางมาทั้งหมด 11 คน ติดเชื้อ 6 คน ซึ่งระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม ได้ออกจัดบู้ธของมูลนิธิ 4 แห่งด้วยกัน คือ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ชั้น 3 หน้าธนาคารกสิกร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี(ดอนจั่น) หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (หางดง) ใกล้ตู้ ATM และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าไปรับชมและซื้อสินค้าจากบู้ธดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
สำหรับคลัสเตอร์คนเก็บลำไย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง พบผู้ติดเชื้อสัมผัสร่วมบ้านอีก 3 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 64 ราย คือ สัมผัสกับนักเรียนบ้านโรงวัวและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงวัว และสัมผัสผู้เก็บลำไยอีก 1 ราย
คลัสเตอร์โกดังขนมปัง อำเภอสันกำแพง พบเพิ่ม 2 ราย รวม 49 ราย สัมผัสกับพนักงานส่งสินค้า 1 ราย และเป็นพนักงาน 1 ราย จากการตรวจครั้งที่ 2 ก่อนครบระยะการกักตัว
คลัสเตอร์คนขับรถส่งสินค้าที่อำเภอฝาง พบเพิ่ม 5 ราย รวม 17 ราย โดยสัมผัสกับนักเรียนที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย 3 ราย สัมผัสกับผู้ปกครองนักเรียนที่โรงงานแว๊กซ์ส้มมีมี่ 2 ราย
คลัสเตอร์โรงเรียนศรีจอมทอง พบเพิ่ม 2 ราย รวม 23 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM4820 ที่ตรวจพบเมื่อวานนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ ที่ไปเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนศรีจอมทอง
และคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ คลัสเตอร์คนขับรถส่งสินค้าอำเภอสันป่าตอง โดยลูกชายเดินทางไปส่งสินค้าตลาดไทยและกลับมากระจายเชื้อต่อในครอบครัว ซึ่งอยู่บ้านหมู่ 8 ตำบลยุหว่า และเดินทางต่อไปที่ หมู่ 11 ตำบลยุหว่า มีผู้ติดเชื้อบางราย ติดต่อไปยังครอบครัวที่ หมู่ 5 และ 6 อำเภอสารภี และไปร่วมงานศพที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว ติดต่อคนในครอบครัวอีก รวมวันนี้พบรายใหม่ 5 ราย รวมทั้งหมด 18 ราย
คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรมหนองหอย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย รวม 9 ราย และต่อไปอีก 1 ครอบครัว อีก 2 ราย รวม 11 ราย เป็นการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ขณะนี้มีการสั่งปิดสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว 14 วัน และให้ทุกอำเภอสำรวจสถานปฏิบัติธรรมและสุ่มตรวจหาเชื้อทุกแห่ง
สำหรับการตรวจหาสายพันธุ์จากพื้นที่สีแดงเข้ม พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ พบสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งตรวจในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และคลัสเตอร์ที่สงสัย ซึ่งพบว่ายังไม่ใช่การระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือในการรักษามาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล และคอยสอดส่องดูแลให้กับภาครัฐ เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ให้ปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

///////////////

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 กรกฎาคม 2564