วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

 

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MICROSOFT TEAMS ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร. บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับ นายอำเภอกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวต้อนรับ คุณธนาวุฒิ หอมขจร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ม.แม่โจ้-แพร่ฯ กล่าวต้อนรับ คุณภารวี ศักดิ์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลร้องกวาง กล่าวต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในสถานการณ์ Covid 19 รองคณบดี เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวต้อนรับและนำเสนอสิ่งที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบต่อไป และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจาย์ประจำทางด้านภาษาไทย เป็นวิทยากรดำเนินรายการ และเจ้าภาพจัดงานโดยฝ่ายวิชาการ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

ข่าว :  สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 73121,73120,73119,73118,73117,73116″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่