จังหวัดเชียงใหม่ผ่อนผันเปิดหมู่บ้านบวกจั่น ตำบลโป่งแยง ในวันพรุ่งนี้ หลังไม่พบการระบาดในพื้นที่แล้ว

20 ก.ค. 2021
13

จังหวัดเชียงใหม่ ผ่อนผันการเปิดหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ในวันพรุ่งนี้ ภายหลังจากการสอบสวนโรคไม่พบการระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ยังงดการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม และงดเดินทางเข้า – ออก โดยไม่มีเหตุจำเป็น

วันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 86/2564 ผ่อนผันการเปิดหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ภายหลังจากการสอบสวนโรคไม่พบการระบาดของโควิด-19 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งดการเดินทางเข้า-ออก โดยไม่มีเหตุจำเป็น และรักษามาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง โดยเฉพาะผู้ขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ก.ค. 64) เป็นต้นไป

///////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
20 กรกฎาคม 2564