วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และทางรูปแบบออนไลน์ผ่าน ms teams เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ต่อผู้บริหาร
โดยมีการเสนอเสนอมาตรการดังนี้
1. พิจารณาการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ให้มีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
2. พิจารณาการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด
3. พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ให้นักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์
4. พิจารณาจัดหาซิมอินเทอร์เน็ตฟรี และมีคุณภาพให้นักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนรูปแบบออนไลน์
5. พิจารณาจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา
6. พิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษา
7. พิจารณาจัดจ้างนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีรายได้พิเศษ
ข่าว  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – Maejo University Student Council
.
[su_custom_gallery source=”media: 73057,73058,73059,73060,73061,73062,73063,73064,73065,73066,73067,73068,73069,73070,73071,73072″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน