นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 2 รางวัล “Best Project Awards” และ “Top Project Awards” จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

นางสาวเบญญาภา นามดำรัสศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้า 2 รางวัล “Best Project Awards” และ “Top Project Awards” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Virtual Undergraduate Symposium 2021 (NIVUS 2021) จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผงปรุงรสจากผักไชยาสูตรโซเดียมต่ำ (Development of Low Sodium Seasoning Powder Product from Chaya Leaves) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

NIVUS 2021 เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดย Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah ประเทศอินโดนีเซีย

ข่าว :  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร