ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและอพยพ

21 ส.ค. 2019
14

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมด้านความปลอดภัย การฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและอพยพ โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ นายวิทชัย สุขเพราะนา ประธานกรรมการหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวรายงาน วิทยากรจากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย จ.ส.อ.แสนพล แก้วหร่าย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS การเอาตัวรอดจากสาธารณภัยในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

[su_custom_gallery source=”media: 733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746″ width=”170″ height=”170″]