วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับวัคซีนโควิด-19

บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca   สำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งนี้เป็น ของ AstraZeneca (แอสตราเซเนกา) ได้รับการจัดสรร จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ณ หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่