วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รายงานตัวเข้าหอพัก

เช้าวันนี้ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฯ งานกิจการนักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่ ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ที่เดินทางมาจากพี้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม เพื่อมารายงานตัวเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ    โดยมี อสม.ม.5 นำโดย นายสุชาติ แสงอรุณ ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ด้านหน้าคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19    นักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาในวันนี้ จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกราย ณ โรงพยาบาลละแม ในเวลา 13.00 น. และจะต้องกักตัวภายในหอพัก 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังตามเกณณ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 72907,72918,72917,72916,72915,72914,72913,72912,72911,72910,72909,72908″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]