วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ Swab ตรวจหาเชื้อให้เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อในรอบแรก

08 ก.ค. 2021
10

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้การต้อนรับ ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ราม ซึ่งเข้ามาทำการ SWAB ตรวจหาเชื้อให้เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อในรอบแรก ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 72903,72902,72901,72900,72899,72898,72897,72896,72895″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]