วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก

.
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) ณ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และร่วมบันทึกเทปประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้กับบุคลากร นักศึกษา ประชาชน ร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารัก
ข่าว : สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
.
[su_custom_gallery source=”media: 72877,72878,72879,72880,72881,72882″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10