วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

บัวขาว ป.ประมุข ประธานกรรมการมูลนิธิบัญชาเมฆและคณะ ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาค่ายกีฬาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

02 ก.ค. 2021
11

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ บัญชาเมฆ หรือที่รู้จักกันในนามของ “บัวขาว ป.ประมุข” นักมวยไทยชื่อดัง ประธานกรรมการมูลนิธิบัญชาเมฆ พร้อมด้วย นายประวิทย์ สวัสดิรักษา ผู้จัดการส่วนตัว และตัวแทนผู้บริหารจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี และ ผศ.ดร.ธรรมพร ตันตรา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เข้าพบและหารือร่วมกับ อ.ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ และ อ.วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาค่ายกีฬาสำหรับเยาวชน ในพื้นที่ของมูลนิธิบัญชาเมฆ ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การฝึกฝน การอบรม การฝึกซ้อม การจัดกิจกรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชน และบุคลลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยทางมูลนิธิบัญชาเมฆ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การจัดตั้งโครงการค่ายกีฬาสำหรับเยาวชนบรรลุตามวัตถุประสงค์

ข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

[su_custom_gallery source=”media: 72810,72811,72812,72813,72814,72815,72817,72818,72819,72820,72821,72822,72823,72824″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ “Architron”
นักศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดออกแบบบ้าน ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest)
วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตย์ฯ “ฅน ต้น แบบ”
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 วาระครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำหนดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ม.แม่โจ้ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์