วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่

02 ก.ค. 2021
10

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบหลักสูตร สร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร ในรูปแปปการเรียนการสอนออนไลน์ ในระบบ Thai MOOC โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่งมอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าว : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 72776,72777,72778,72781,72782,72783,72784,72785,72786,72787,72788,72789,72790,72791,72792,72793,72794″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]