วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร กิจกรรมผู้บริหารพบบุคลาการสายวิชาการ และ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียน การสอน และการจัดการหลักสูตรตามยุทธ ศาสตร์ และนโยบายของ สกอ. “และมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรคณะ

30 มิ.ย. 2021
9

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานและกล่าวให้นโยบายแก่บุคลาการสายวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียน การสอน และการจัดการหลักสูตรตามยุทธ ศาสตร์ และนโยบายของ สกอ. “และมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการจัดการเรียน การสอนสถานการณ์โควิด – 19 ในปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอกาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 72734,72735,72736,72737,72738″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน