วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม

29 มิ.ย. 2021
10

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เชิญ ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การถ่ายทอดประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น. อย่างไรก็ดีกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 72704,72705,72706,72707,72708,72709,72710,72711,72712,72713,72714,72715″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง