วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จก. (มหาชน) สนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงาน “ศูนย์ทดสอบ วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม”

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ในโครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าโครงการฯ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา กัญชงอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทางด้านทดสอบ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง โดยในเบื้องต้นจะนำเอาสายพันธุ์กัญชงต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามา มาทำการทดสอบ เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการนำมาเพาะปลูกในประเทศไทย เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพสารสำคัญในช่อดอกที่สูงเป็นที่ต้องการของโรงงานสกัด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ และทรัพยากรทางการเกษตรร่วมกัน โดยมี สถานที่ดำเนินการ ประมาณ 12 ไร่ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  : ข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

[su_custom_gallery source=”media: 72685,72686,72687,72688,72689,72690,72691,72692,72693,72694,72695,72696″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน