วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ

25 มิ.ย. 2021
8

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (กัญชา)ในระบบอินทรีย์เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(กัญชง)เพื่อทดแทนการปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรและนำเยี่ยมชม

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

[su_custom_gallery source=”media: 72638,72639,72640,72641,72642,72643,72644,72645,72646,72647,72648,72649,72650,72651,72652,72653,72654,72655,72656,72657,72658,72659,72660,72661,72662,72663,72664,72665,72666,72667,72668″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]