วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับประชุมกับผู้บริหารจังหวัดชุมพรเรื่องขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร

อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เลขานุการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วท