แม่โจ้-แพร่ฯ ตรวจหาเชื้อโควิด19 แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง

23 มิ.ย. 2021
6

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารโควิด-19 ม.แม่โจ-แพร่ฯ โดยมีว่าที่ร้อยโทพีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา ได้ประสานงานจัดหาให้มีการตรวจหาเชื้อ (Swab) ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง เข้ารับการตรวจ ณ โรงอาหารใหม่ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแพร่-ราม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ประธานศูนย์กักกันผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (Local Quarantine) ประจำอำเภอร้องกวาง ให้การเยี่ยมเป็นกำลังใจ เราจะผ่านไปด้วยกัน การตรวจ RT-PCR หาการติดเชื้อ COVID-19 คืออะไร การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (RT-PCR) ในระบบทางเดินหายใจ แบบ Real-time โดยใช้ก้านพลาสติกปลายนุ่มป้ายเยื่อบุในคอหรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก ที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่าการทำ Swab ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เพราะผลที่ได้มีความแม่นยำสูง สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อยได้ จึงตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการเกิดโรค รวมถึงยังเป็นวิธีตรวจติดตามผลการรักษาด้วย

ข่าว :  หน่วยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

[su_custom_gallery source=”media: 72603,72604,72605,72606,72607,72608,72609,72610,72611,72612,72613,72614″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่