วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งเลขที่ 002 ,003 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ครั้งที 2และครั้งที่ 3 สังกัดคณะศิลปศาสตร์

 

.