มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพร้อมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ มอบเงินรายได้จากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” ครั้งที่ 2 สบทบทุนโรงพยาบาลละแม

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ นำโดย นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรง อดีตประธานชมรมฯ และ นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมฯ ปัจจุบัน มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม เป็นประธานมอบเงิน จำนวน 205,421 บาท ให้กับโรงพยาบาลละแม เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย โดยมี นพ.ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ สถานีตำรวจภูธรละแม, องค์การบริหารส่วนตำบลละแม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (สมาชิกวุฒิสภา), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทคิวแม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด, บริษัทชุมพรการกีฬา, ศึกษาภัณฑ์ละแม, และ เสือการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนโรงพยาบาลละแม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอละแม ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับศิษย์เก่าแม่โจ้ และหน่วยงานทุกภาคส่วน

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

[su_custom_gallery source=”media: 72485,72486,72487,72488,72489,72490,72491,72492,72493,72494″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]