วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก

10 มิ.ย. 2021
13

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจาย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ได้นำบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ จนท.โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา ์เพื่อทำความสะอาด เตรียมความพร้อมของพื้นที่หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็นที่กักตัวของนักศึกษาที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 21 จังหวัด และเข้ากักตัวระหว่างวันที่ 12-25 มิ.ย. 64 นี้

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

 

[su_custom_gallery source=”media: 72408,72409,72410,72411,72412,72413,72414,72415,72416,72417,72418,72419,72420,72421″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ