มหาวิทยาลัยแม่โจ้เร่งวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยทนร้อนจัด-ออกดอกทั้งปี-ผลผลิตสูง

04 มิ.ย. 2021
6

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ที่ เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาว่า จากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่มีสารเคมี และสารปรุงแต่งใดๆ เริ่มจากเมล็ดพันธุ์กัญชา “อิสระ 01” ที่ได้รับมอบจากกรมการแพทย์ 16,700 เมล็ด นำมาปลูก ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการทดสอบวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายพัฒนาสายพันธุ์กัญชาของไทยที่มีความเหมาะสมทนทานกับสภาพภูมิอากาศไทยและให้ผลผลิตที่ดี

.
ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นสายพันธุ์กัญชา “แม่โจ้ 03” ที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบปลูกเป็นรอบที่ 3-4 แล้ว ทั้งในการปลูกในโรงเรือนและการปลูกกลางแจ้ง เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ซึ่งพบว่าที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในส่วนประกอบของต้นและสารสำคัญ ขณะที่การทดสอบรอบล่าสุดเริ่มปลูกเมื่อช่วง เดือน เม.ย.64 ซึ่งฤดูนี้จะเป็นช่วงที่กลางวันยาวและอากาศร้อนจัด โดยผ่านมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วพบว่าต้นกัญชาที่ปลูกนั้น สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี และส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าใกล้ที่จะออกดอกแล้ว เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้สามารถออกดอกได้ทุกฤดู ซึ่งนับเป็นกัญชาสายพันธุ์แรกๆ ของไทยที่ทำได้เช่นนี้ เนื่องจากสายพันธุ์ไทยทั่วไปจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้น

.
นอกจากนี้ยังเป็นการบ่งชี้ให้เห็นด้วยว่า สายพันธุ์กัญชา “แม่โจ้ 03” ที่กำลังวิจัยพัฒนาสายพันธุ์อยู่นี้ มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดี โดยทุกส่วนของต้นกัญชาทั้งยังคงสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อนจัด และน่าจะเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ส่งเสริมการปลูกของเกษตรกรในอนาคต อย่างไรก็ตามในส่วนของขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์นั้น ยังจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อทำการวิจัยทดสอบจนสายพันธุ์มีความนิ่งเสียก่อน ซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ3ปี โดย“แม่โจ้ 03”ดำเนินการวิจัยพัฒนามาแล้วกว่า 1 ปี พบว่าออกดอกได้ทุกฤดู และอยู่ระหว่างการทดสอบปริมาณสารสำคัญ คาดว่าอีกประมาณ1ปีน่าจะสามารถจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ได้ ทั้งนี้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีกัญชาที่ปลูกเพื่อการวิจัยอยู่ 16,700 ต้น และมีแผนที่จะขออนุญาตปลูกเพิ่มอีก เพื่อการวิจัยทดสอบอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยที่ให้ปริมาณผลผลิตและสารสำคัญสูง.