วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พยาบาลแม่โจ้ “ศาสตร์การเกษตรด้านอาหารสร้างเสริมสุขภาพ ทุกช่วงวัยและทุกสภาวะ”

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/mjuจดหมายข่าว-MJU-radio-2021-ฉบับที่-2-กพ-2pdf-9.pdf” title=”mjuจดหมายข่าว MJU radio 2021 ฉบับที่ 2 กพ-2pdf-9″]

 

เว็บไซต์หลักคณะพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการ
https://nurse.mju.ac.th/