วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2654 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางมาเป็นประธาน เปิดงานการเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัดใน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) และได้รับเกียรติจาก ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ท่าน พาณิชย์จังหวัดแพร่ ผู้แทนนายก อบจ.แพร่ หัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา จากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัฒกรรม ได้ริเริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 3000 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ช่วยจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา ให้มีรายได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน 37 ตำบล 7 จังหวัดทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่ดำเนินงานในจังหวัดแพร่ 28 ตำบล โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 3 เดือน จึงเป็นที่มาของวันนี้ในการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด รอบไตสมาสที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลลัพธ์ในภาพรวมของการดำเนินโครงการ เพื่อทบทวนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัด เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัฒกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่และบริบทของพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี และคณะทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดแพร่ ให้รุ่งเรื่องสืบไป

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

 

[su_custom_gallery source=”media: 72109,72110,72111,72112,72113,72114,72115,72116,72117,72118,72119,72120,72121,72122,72123,72124,72125,72126,72127″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]