วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้เจ๋ง! เร่งวิจัยพัฒนา”แม่โจ้03″ กัญชาสายพันธุ์ไทยทนร้อนจัด-ออกดอกทั้งปี-ผลผลิตสูง

เชียงใหม่ – ม.แม่โจ้คืบหน้าวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง “แม่โจ้ 03” กัญชาสายพันธุ์ไทยแท้ จุดแข็งเจริญเติบโตได้ดี ทนทานสภาพอากาศร้อนจัดและออกดอกได้ทุกฤดูตลอดทั้งปี แถมให้ปริมาณผลผลิตและสารสำคัญสูงน่าพอใจ ชี้เหมาะสมอย่างยิ่งนำมาใช้ส่งเสริมเกษตรกรไทย รอทดสอบขั้นท้ายก่อนยื่นจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตร ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการปลูกและเก็บเกี่ยว กัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ ระดับอุตสาหกรรม ที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาว่า จากการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการปลูกระบบเกษตรอินทรีย์  พบว่า มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่มีสารเคมี และสารปรุงแต่งใดๆ

การปลูกเริ่มจากเมล็ดพันธุ์กัญชา “อิสระ 01” ที่ได้รับมอบจากกรมการแพทย์ 16,700 เมล็ด นำมาปลูก มหาวิทยาลัย แม่โจ้ได้มีการทดสอบวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายพัฒนาสายพันธุ์กัญชาของไทยที่มีความเหมาะสมทนทานต่อสภาพภูมิอากาศไทยและให้ผลผลิตที่ดี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งปัจจุบันได้เป็นสายพันธุ์กัญชา “แม่โจ้ 03” ที่กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบปลูกเป็นรอบที่ 3-4 แล้ว ทั้งในการปลูกในโรงเรือน และการปลูกกลางแจ้ง เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต พบว่าที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในส่วนประกอบของต้นและสารสำคัญ
ขณะที่การทดสอบรอบล่าสุดเริ่ม ปลูกเมื่อช่วงเดือนเมษายน 64 ซึ่งฤดูนี้จะเป็นช่วงที่กลางวันยาวและอากาศ ร้อนจัด โดยที่ผ่านมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้ว พบว่าต้นกัญชาที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี และส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าใกล้ที่จะออก ดอกแล้ว เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้สามารถออกดอกได้ทุกฤดู ซึ่งนับเป็นกัญชาสายพันธุ์แรกๆ ของไทยที่ทำได้เช่นนี้ เนื่องจากสายพันธุ์ไทยทั่วไปจะออกดอกเพียงปีละครั้งเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการบ่งชี้ให้เห็น ด้วยว่า สายพันธุ์กัญชา “แม่โจ้ 03” ที่กำลัง วิจัยพัฒนาสายพันธุ์อยู่นี้มีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อน จัดได้เป็นอย่างดี โดยทุกส่วนของต้นกัญชาทั้งยังคงสามารถเจริญเติบโตได้ตาม ปกติ ซึ่งน่าจะเหมาะสมต่อสภาพอากาศของประเทศไทยที่ค่อนข้างร้อนจัด และน่าจะเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ส่งเสริมการปลูกของเกษตรกรในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของขั้นตอน การยื่นจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์นั้น ยังจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อทำการวิจัยทดสอบจนสายพันธุ์มีความนิ่งเสียก่อน ซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดย “แม่โจ้ 03” ดำเนินการวิจัยพัฒนามาแล้วกว่า 1 ปี พบว่าออกดอกได้ทุกฤดู และ อยู่ระหว่างการทดสอบปริมาณสารสำคัญ คาดว่าอีกประมาณ 1 ปี น่าจะสามารถจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีกัญชาที่ปลูกเพื่อการ วิจัยอยู่ 16,700 ต้น และมีแผนที่จะขออนุญาตปลูกเพิ่มอีก เพื่อการวิจัยทดสอบ อย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทย ที่ให้ปริมาณผลผลิตและสารสำคัญสูง.