วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจดำเนินโครงการพัฒนาตลาดดิจิทัลสำหรับสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยทีมพัฒนาตลาดดิจิทัล ประชุมหารือและนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนตลาดเกษตรออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้นำเสนอและแนะนำการใช้งานระบบซื้อขายผลไม้เชียงใหม่ในเว็บไซต์ chiangmaipremium.com ให้กับทีมงานทราบเพื่อเข้าใจระบบการทำงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

[su_custom_gallery source=”media: 72078,72086,72085,72084,72083,72082,72081,72080,72079″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]