วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำสุดเพียง 3 ราย ขณะที่ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกว่าแสนสี่หมื่นราย ย้ำร้านอาหารทุกแห่งต้องช่วยกันรักษามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติ ไม่มีการแพร่ระบาดต่อไป

 

 

 

วันนี้ (21 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 3 ราย ซึ่งถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมานับจากต้นเดือนเมษายน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,036 ราย รักษาหายแล้ว 3,636 ราย คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 381 ราย แยกเป็นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 251 ราย โรงพยาบาลรัฐ 102 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 28 ราย ในจำนวนนี้แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 295 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 55 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 23 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 8 ราย สำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยรายละเอียดของผู้เสียชีวิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้แจ้งรายละเอียดของผู้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานนี้

สำหรับการตรวจกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส พบผลบวกลดลงเช่นกัน โดยเมื่อวานนี้ ได้ทำการตรวจหาเชื้อไปทั้งหมด 1,112 ราย พบผู้มีผลบวกเพียงร้อยละ 0.36 ซึ่งลดลงเยอะมาก และเมื่อแยกตามหน่วยตรวจแล้ว พบว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการตรวจพบผู้มีผลบวกสูงสุด ร้อยละ 8.07 ส่วนโรงพยาบาลของรัฐ พบผู้มีผลบวกรองลงมาร้อยละ 7.37 ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นเช่นเดิม คือการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงานยังคงพบอยู่จำนวนหนึ่งไม่มากนัก และการสัมผัสในชุมชน สถานบันเทิง และการนำเข้าจากต่างจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อมาหลายวันแล้ว
ด้านทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก วันนี้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจที่ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ 197 ราย ซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ ส่วนเมื่อวานนี้ทีมตรวจคัดกรองซึ่งเป็นทีมร่วมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มลูกจ้างประกันสังคมที่บริษัทลานนาการเกษตรและอุตสาหกรรม อำเภอสารภี จำนวน 198 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด

สำหรับคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น แต่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ 1 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์ บ้านแพะ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง แต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่เขตอำเภอเมือง มีการสัมผัสกันระหว่างเพื่อนที่ทำงานร่วมกัน สำหรับคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งหมด 11 ราย โดยทำการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 201 ราย แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 104 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 97 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำพบผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลลบยังคงต้องกักตัวต่ออีกจนครบ 14 วัน โดยจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อครบกำหนด ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำต้องสังเกตอาการตัวเองจนครบ 14 วัน

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องขอให้ประชาชนต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลง จนกว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด สำหรับยอดการจองวัคซีนโควิด-19 ของชาวเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ที่ 141,635 ราย สำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ทั้งการจองผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน รพสต. หรือแจ้งที่ อสม. ในพื้นที่

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวถึง ผู้ประกอบการร้านอาหาร ว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้มีการเปิดให้รับประทานอาหารในร้านได้แล้วนั้น ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่ง ในการเน้นย้ำอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งมาตรการหลักยังคงเป็นเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมิ การตั้งจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดจุดสัมผัสสม่ำเสมอ และการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะในระหว่างรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการรักษาระยะห่างอย่างแท้จริง

และจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่ 5 ตำบล ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือ คลัสเตอร์ คือ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย และตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง โดยที่ผ่านมา พี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ธารน้ำใจและสิ่งของมากมาย อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ และเวชภัณฑ์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิ สมาคม ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้าไปดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พี่น้องที่ถูกกักพื้นที่ได้รับการดูแล ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมช่วยกันอย่างดี

//////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 พฤษภาคม 2564